Stacks Image 76673
Stacks Image 76657

Tampereen päivä la 29.9. - ma 1.10.
Eläköön Eteläpuisto ry mukana Tampereen päivänä. Eteläpuistossa la ja su kello 11-16.

Tervetuloa juttelemaan Eteläpuiston asioista.
Adressiin voi osallistua teltallamme (osallistujia muuten lähes 12000 henkilöä. Kiitos kaikille!

Osallistu myös pieneen Tampere aiheiseen tietokilpailuun
- voit voittaa Maisa Heiskasen teoksen "Piknik -kahvilla puistossa"

Stacks Image 76667

Adressi on luovutettu pormestari Lauri Lylylle

Stacks Image 76649

Valitus pirkanmaan maakuntakaavasta on tehty.

Stacks Image 76636

HALLINTO-OIKEUS KUMOSI TAMPEREEN KESKUSTAN
YLEISKAAVAN ETELÄPUISTON OSALTA

Stacks Image 76612
Stacks Image 76587

Aina ajantasalla oleva blogimme: https://etelapuisto.wordpress.com

Stacks Image 76579
Eteläpuistosta on olemassa myös arkkitehti Juha Leiviskän luonnossuunnitelma.
Stacks Image 76506

KYNTTILÄKULKUE

Eteläpuiston säilyttämisen puolesta järjestettiin kynttiläkulkue 4.12.2016

Lue lisää tapahtuman kulusta ja
katso mm. taiteilija MIkko Alatalon Eteläpuistolaulun sanat tästä linkistä!Stacks Image 76458
Stacks Image 76481

ELÄKÖÖN ETELÄPUISTO RY OLI MUKANA AAMULEHDEN MYYJÄISTAPAHTUMASSA
TAMPERE TALOSSA LAUANTAINA 10.12.2016

Yhdistyksemme ”naisjaosto” oli loihtinut hienoa luonnonläheistä tavaraa myyjäispöytäämme.
Kauniiden ja maukkaiden myytävien kauppaamisen

ohella keskusteltiin vilkkaasti Eteläpuiston tilanteesta paikallaolijoiden kanssa. Kaikki olivat puiston säästämisen kannalla.
Lämmin kiitos asiakkaillemme ja asiastamme kiinnostuneille!

Stacks Image 76476
Stacks Image 76453

ETELÄPUISTO KESKUSTELUTILAISUUS 5.10.2016
Työväenmuseo Werstaan auditoriossa veti salin täyteen!
Kiitos kaikille mukana olijoille.

Lue Aamulehden kirjoitus 24.5.2016 Uutiset // A7:

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/tampere-saa-oppineilta-kritiikkia-etelapuisto-hankkeesta-viranomaisilla-on-ylimielisyytta/

Avoin keskustelutilaisuus teemalla KAUPUNKILAISTEN OIKEUS PUISTOIHIN PIDETTIIN 23.5.2016

Stacks Image 74739
Stacks Image 76450

Yhdistyksen kannanotto kaupungille Eteläpuiston kaavaluonnoksista A ja B. [21.4.2016]

tammikuu 2015
Klikkaa tästä ja lataa mielipiteemme kaavaehdotuksista
(x) Downloads
http://www.etelapuisto.fi/
Klikkaa tästä ladataksesi liitteen.
(x) Downloads
http://www.etelapuisto.fi/
Aamulehden uutinen ”Eteläpuistolle haetaan ideaa historiasta” (AL 22.3.) sisältää kannanottoja, jotka kaipaavat tarkennusta. LINKKI JUTTUUN
Kansainvälisen ideakilpailun ”sitovana” mitoitustavoitteena oli 1 300 - 1 800 asukasta. Jaetulle ykkössijalle valittiin ehdotus Seelake, jonka kilpailuohjelman selvästi ylittävä mitoitus oli 2 255 asukasta. Palkintolautakunta esitti asuinkerrosalan vähentämistä jatkosuunnittelussa. Tovatt-arkkitehtien seuraavan version mitoitus kuitenkin kasvoi 2 900 asukkaaseen.

Nyt jatkoon hyväksyttyjen vaihtoehtojen mitoitus on tästä hieman laskenut; vaihtoehto A 2 500 asukasta ja vaihtoehto B 2 300 asukasta. Molemmat kuitenkin ylittävät vielä alkuperäisen Seelake-ratkaisun mitoituksen.

Ei siis pidä paikkaansa, että kerrosalat ovat pienentyneet suunnittelukilpailun lähtökohdista. Molemmat ylittävät voittaneen Seelake-ehdotuksen mitoituksen, ja suunnittelun lähtökohtana olleen kilpailuohjelman maksimimitoituksen vieläpä erittäin reippaasti. Lähtökohtaan nähden asuinkerrosalaa ei ole vähennetty vaan lisätty.
Ei myöskään pidä paikkaansa ja on loogisesti mahdotonta, että vaihtoehto B sijoittuisi kilpailun perusteella valitun Seelake-vaihtoehdon ja erikseen selvitetyn Puisto-vaihtoehdon puoleen väliin.

Kyseenalainen on myös otsikon väite, että suunnitelmille haetaan idea historiasta. Jos tämä edellyttää käytännössä koko nykyisen, valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokitellun puiston hävittämistä ja uuden nykyaikaisen muotopuutarhan rakentamista sijalle, ajatus ei kovin uskottavasti perustu historiallisiin lähtökohtiin.

Tosiasia on, että molemmat nyt esillä olevat vaihtoehdot merkitsevät käytännössä kaiken olevan puuston hävittämistä Eteläpuistosta. Tämä ei käy ilmi uusilla puilla koristelluista suunnitelmakartoista eikä sitä ole haluttu kertoa. Paremmin nykyisiä arvoja kunnioittavaa vaihtoehtoa ei suunnittelun aikana ole sallittu edes vakavasti tutkia.

Otto Siippainen
arkkitehti

VALITUS TAMPEREEN KESKUSTAN STRATEGISESTA OSAYLEISKAAVASTA

Mielenkiintoinen artikkeli tiivistämisrakentamista ja sen ekologisuuden kyseenalaisuudesta.

Stacks Image 551

ETELÄPUISTO ON SÄILYTETTÄVÄ

Stacks Image 331
Stacks Image 189
Stacks Image 197
Eteläpuisto on yksi Tampereen vanhimmista puistoista. Se yhdistää Tammerkosken ja Nalkalan rantojen kävelyreitit sekä Pyynikinharjun. Kun Tampereen keskustaa täydennysrakennetaan, Eteläpuiston luonne tulee säilyttää, ja uudet rakennukset tulee sijoittaa nykyisen ruutukaavan sisälle.

Tällä hetkellä Eteläpuistoa ollaan kaavoittamassa tehokkaan Seelake-suunnitelman mukaisesti (180 000 kem). Kaavassa jätettäisiin rantaan kapea rantareitti, mutta muu puistoalue rakennettaisiin täyteen kerrostaloja.


Stacks Image 171
Stacks Image 184
Stacks Image 510
Seelake-suunnitelman 5-10 -kerroksiset rakennukset Eteläpuistossa ja 17-kerroksinen tornitalo Hämeenpuiston päässä eivät sovellu tälle paikalle. Näin totesi suunnittelukilpailun tuomaristokin: ”Ratkaisusta puuttuu verkostollinen viheryhteys Pyynikin ja Hämeenpuiston väliltä. Rannan raskas rakentaminen ja korkeat rakennukset heikentävät ranta-alueen viihtyisyyttä ja peittävät järvelle avautuvia näkymiä”.
Stacks Image 313
Seelakessa ehdotetaan uutta liikennejärjestelyä Hämeenpuiston eteläpäähän. Arvostelupöytäkirjan mukaan ”Tampereen valtatien linjan kääntäminen on uusi, oivaltava ja mielenkiintoinen ratkaisu. (…) Ratkaisu muuttaa merkittävästi Hämeenpuiston eteläpäätä, mutta luo aivan uudenlaisen kävelyalueen Hämeenpuiston eteläpäähän” (s. 34). Tuomaristo jättää mainitsematta, että läntinen ajokaista siirrettäisiin itäisen ajokaistan viereen Pyhäjärvenkadun kulmauksessa, Klingendahlin tehtaan edustalla. Ratkaisu tuhoaisi Hämeenpuiston 1830-luvulta säilyneen puistoakselin ja sen eteläisen päätteen, sekä toisi ajoneuvoliikenteen puiston keskelle.
Stacks Image 540
Eteläpuiston ja sen lähialueiden täydennysrakentaminen voidaan tehdä myös toisin. Esimerkiksi Maisemasuunnittelu Hemgårdin suunnitelmaan sisältyy uutta rakentamista kulkutautisairaalan ja sen viereisille tonteille sekä Nalkalanrantaan (90 000 kem), ja samalla Eteläpuiston varsinainen puisto- ja viheralue säilytetään.

Eteläpuiston viheralueesta tulee kehittää viihtyisä ja toiminnallinen kaupunkipuisto. Samalla säilytetään laaja vihervyöhyke ja kävelyreitistö Tammerkosken ja Nalkalan rannoilta Eteläpuiston kautta Pyynikille. Pro Eteläpuisto –liike ei vastusta täydennysrakentamista, mutta edellyttää, että Eteläpuiston aluetta suunnitellaan sen maisemallisia arvoja kunnioittaen ja Hämeenpuiston historiallista arvoa vaalien.
Stacks Image 323
Stacks Image 219
Stacks Image 919
Stacks Image 889
Stacks Image 904
Stacks Image 562
Eteläpuistosta voidaan luoda kaikille avoin
kaupunkipuisto, Hemgårdin suunnitelman
osoittamalla tavalla.
Stacks Image 574
Stacks Image 894
Maisemasuunnittelu Hemgårdin vaihtoehdossa Hämeenpuiston eteläpää säilyttää alkuperäisen ilmeensä. Historiallinen muotopuutarha on mahdollista entistää ja se toimii Hämeenpuiston päätteenä. Samalla puistomainen kävely- ja pyöräily-yhteys Hämeenpuistosta Eteläpuiston kautta Pyynikille säilyy. Hämeenpuiston ajoratojen ja Tampereen valtatien linjaus pysyvät entisellään, kadunylitystä Hämeenpuiston päässä selkeyttäen.
Stacks Image 175
Tamperelaisilla on hienot kävelyreitit Tammerkosken rantojen, Laukontorin ja Nalkalanrannan kautta Eteläpuistoon ja Pyynikille, ja toisaalta Hatanpään suuntaan. Tämä reitistö liittää teollisen historian, Hämeenpuiston kulttuuriympäristön ja kaupunkiluonnon ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällainen ympäristö on jo nyt olemassa, se tulee säilyttää, ja sitä tulee entisestään kehittää.
Stacks Image 909